Friday, March 24, 2017

Imam Ibn Al-Jazary

“Maka hendaklah seorang bersungguh-sungguh dalam meraihnya (kemuliaan Al-Quran) dan jangan pernah merasa lelah dalam mentartilkannya.” (Al-Jazari).

Ibn Al-Jazari merupakan syaikh al-qurrâ yang menyebarkan ilmunya di setiap penjuru yang didatanginya. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi’i. Lahir di Damaskus pada tanggal 25 Ramadhan 751 H. Ayahnya adalah seorang pedagang salih yang giat dalam menuntut ilmu dan bertalaqqi Al-Quran. Selama 40 tahun ayah Al-Jazari tidak dikarunia anak dalam pernikahannya. Maka ketika menunaikan haji, ia memanjatkan doa agar dikaruniai anak yang alim. Dan Allah menjawab doanya dengan kelahiran Ibn Al-Jazari.
Ibn Al-Jazari telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya pada usia 13 tahun dan menjadi imam shalat pada usia 14 tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan belajar ilmu Qira`at kepada beberapa guru di Syam hingga mengkhatamkan Qirâ`ât Sab’ah pada tahun 768 di usianya yang ke 17. Kemudian beliau melakukan perjalanan mencari sanad yang tinggi serta menyempurnakan bacaan Al-Qurannya.

Selain memperdalam ilmu Qira’at, beliau juga mempelajari ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ma’âni, Bayân dan berbagai macam ilmu lainnya. Ibn Al-Jazri juga diberikan izin untuk mengeluarkan fatwa oleh beberapa orang syekh, diantaranya syaikh al-islâm al-mufassir Ibnu Katsir. Di kota Damaskus beliau mengajarkan Al-Quran di bawah kubah Nasr, tempat ulama besar mengajar. Beliau adalah penggagas dibangunnya Dar Al-Quran di Damaskus.
Dalam perjalanannya, pernah suatu kali beliau disandera oleh orang-orang Arab Badui di sebuah tempat bernama Unaizah. Di tempat itulah beliau menggubah nazham ad-Durrah al-Mudhiyyah fi al-Qirâ’ât ats-Tsalâs. Kejadian tersebut beliau abadikan pada akhir bait kitab ini,
غَرِيْبَةُ أَوْطَانٍ بِنَجْدٍ نَظَمْتُهَا
“Terasing di Negeri Najd, kutulis Nadzam ini”
Setelah itu, beliau menunaikan ibadah haji dan tinggal di Haramain untuk mengajar. Usai tahun 826 H, beliau datang kembali ke Mesir dan bertemu dengan puteranya setelah 20 tahun berpisah.

Pada Jumadil Akhir 829 H, Ibn Al-Jazari bersama puteranya pergi ke Damaskus dan di sanalah mereka berpisah. Ibn Al-Jazari menuju Syiraz dan tidak lagi melakukan perjalanan sampai akhir hayatnya, yaitu hari Jumat, Rabi’ul Awal 833 H pada usia 82 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di komplek madrasah Dar Al-Quran yang beliau dirikan. 
Diantara kitab-kitab karangan beliau:
منظومة المقدمة في علم التجويد
طيبة النشر في القراءات النشر
منظومة الدرة المضيءة في القراءة الثلا ث
Oleh: Durrotul Jamilah Albachrye


Foto Ilustrasi: Goggle


Post a Comment

Start typing and press Enter to search