Wednesday, September 12, 2018

MAQURAA Terima Hibah 50 Mushaf Qira’at Abu Amr Riwayat ad-Dury


Maquraamesir.com- Selasa(11/8), MAQURAA Mesir menerima hibah 50 mushaf Al-Qur’an qira’at Abu Amr riwayat ad-Dury dari salah seorang donatur warga Mesir. Hibah Al-Qur’an tersebut diserahkan melalui Bapak Cecep Taufiqurrahman, M.A. penulis buku 'Menuju Kiblat Ilmu' yang juga merupakan staff Atdikbud KBRI kepada MAQURAA yang diwakili oleh Kepala Asrama H. Ahmad Shodiqil Wa’di, Lc. Penyerahan dilakukan di kediaman Bapak Cecep, Bawwabat 3, Asyir.

Abu Amr ialah salah satu dari tujuh Imam qira’at yang masyhur disebut qiro’ah sab’ah. Nama lengkapnya ialah Abu Amr Ibnu ‘Alaa al-Bashry. Beliau terkenal banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu dan berguru kepada Imam qira'at lain seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Ja'far, Imam ‘Ashim bin Abi Nujud, dan banyak lagi lainnya. Salah seorang perawi utama yang terkenal meriwayatkan bacaan darinya ialah ad-Dury (w. 246 H). 

Penggunaan Abu Amru dalam nama MAQURAA sendiri, salah satunya juga merujuk pada Imam Abu Amr Ibnu ‘Alaa al-Bashry tersebut. Kegigihan dan semangatnya dalam menuntut ilmu diharapkan dapat menginspirasi langkah gerak MAQURAA dalam mengajarkan Al-Qur’an . Maka pemberian 50 mushaf qira’at Abu Amr riwayat ad-Dury akan sangat bermanfaat, terutama bagi para mahasantri yang akan mendalami ilmu qira’at.
(HidanulA/Red.)

Post a Comment

Start typing and press Enter to search